Ochrana osobních údajů

  1. Maxim Kočí, IČO: 17822777, se sídlem Merhautova 931/13, 61300 Brno, zapsán v živnostenském rejstříku, provozovatel webové stránky www.lestenivozidel.cz.
  2. Pro poskytování mých služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé vaše osobní údaje.
  3. Pokud poptáte mé služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pokud poptáváte za firmu, pak IČO a název firmy, pro kterou jednáte, vaše požadavky ohledně mých služeb, případně další údaje, které mi v poptávce vyplníte nebo mi je v rámci další domluvy ohledně zakázky předáte. Proč? Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu, pokud se pro mé služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím komunikovat a pracovat na zakázce, použiji je pro doložení splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona nebo ze smlouvy.
  4. Pokud navážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat po dobu 3 let od poskytnutí mé služby, protože tím budu plnit některé zákonné požadavky. 
  5. Pokud spolupráci nenavážeme, vaše data budu zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.
  6. Pokud se domluvíme na spolupráci a nezakážete mi to při předání kontaktních údajů (tzv. opt-out), použiji vaši e-mailovou adresu pro upozornění na novinky. Umožňuje mi to zákon o službách informační společnosti a také tzv. oprávněný zájem. Z odběru novinek se ale můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit. Vaše kontaktní údaje zařadím do databáze novinek na 1 rok od posledního poskytnutí služeb, pokud mi nedovolíte dobu delší.
  7. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail servis@lestenivozidel.cz nebo zavolejte na číslo 775 871 100. Rád vám pomůžu.
  8. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.