Cookies

Maxim Kočí, IČO: 17822777, se sídlem Merhautova 931/13, 61300 Brno, zapsán v živnostenském rejstříku, provozovatel webové stránky www.lestenivozidel.cz. 

Na mých webových stránkách používám cookies pro

 • měření návštěvnosti stránek
 • fungování stránek 

Cookies a jejich zpracování, které popisuji nahoře, je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje mi to tzv. oprávněný zájem. 

Na mých stránkách dál fungují tzv. marketingové cookies. Používám je k následnému zacílení reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu. 

Mé webové stránky jde používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte mě, rád pomůžu.

 Cookies, které sbírám za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování. 

 Shromážděné cookies soubory pro mě zpracovává:

 • poskytovatel služby Google Analytics a AdWords, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami – mrkněte sem.
 • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem
 • Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese servis@lestenivozidel.cz, telefonicky na 775 871 100, nebo na poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám; vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky. 

 Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

AdWords

 • Účel: Tracking, remarketing
 • Expirace: do 12 měsíců

Facebook

 • Účel: Tracking, konverzní, remarketing
 • Expirace: do 12 měsíců

Google Analytics

 • Účel: Analytika, remarketing
 • Expirace: do 12 měsíců